balken_legate

Document autentifitgà d'in notar

I sa tracta d’in document redigì d’in notar u d’in auter uffiziant da documentaziun autorisà tenor il dretg chantunal sin fundament d’indicaziuns e da giavischs persunals dal testader. Il testader sto declerar davant duas perditgas ch’il testament redigì dal notar correspunda a sia voluntad.

Attention: open in a new window. PrintE-mail