balken_legate

Las differenzas

En mintga testament pon vegnir fatgs legats e definids ertavels. Legats èn valurs da facultad determinadas cleramain (valurs materialas u imports en daner contant) che vegnan attribuidas ad ina persuna u ad in’organisaziun definida (per exempel Pro Patria) avant che ha lieu la partiziun da l’ierta per propi. Impurtant en connex cun l’attribuziun da legats è che las parts obligatoricas legalas na vegnian betg violadas.

Ils benefiziads da legats na ston betg star buns per debits dal testader. Ils ertavels obtegnan a chaschun da la partiziun tut l’ierta, q.v.d. tut quai ch’il testader lascha enavos: tut la facultad inclus ils debits, ils giaschoms ed il mobigliar.

Ins po far donaziuns era gia durant la vita.

Attention: open in a new window. PrintE-mail